Schimmelproblemen in Rotterdamse woningen: het begrote bedrag in de Prestatieafspraken 2024-2025

De Rotterdamse corporaties geven in 2024-2025 ruim € 800 miljoen uit aan onderhoud.
Hiervan is bijna € 48 miljoen bestemd voor de aanpak van vocht, schimmel, loden leidingen,
asbest en brandveiligheid.

Veel corporaties pakken problematiek rondom o.a. vocht en schimmel aan wanneer zij deze op de
natuurlijke onderhoudsmomenten tegenkomen of naar aanleiding van meldingen. Hierdoor heeft
niet iedereen een vooraf opgestelde begroting voor vocht en schimmel. Het daadwerkelijk
besteedde bedrag ligt daarom in de praktijk aanzienlijk hoger.

Bovenstaande tekst komt uit de gemaakte Prestatieafspraken 2024-2025 die Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Rotterdam meer gezamenlijk op papier hebben gezet. In de beantwoording van gestelde vragen over klachten over schimmeloverlast in een aantal woningen in de wijk Feijenoord wordt verwezen naar het document.

De betreffende woningcorporatie Havensteder is al bezig met de klachten, maar mochten er mensen zijn die ook huren via deze corporatie: uw klachten kunt u hier melden.