Olifantpaadjes in Rotterdam: niet altijd gewenst

Uitgesleten wandelpaadjes in het gras; veroorzaakt door de mensen die graag een stukje afsnijden. Voor dit fenomeen is ooit de term ‘olifantenpaadjes’ bedacht. Vanuit GroenLinks zijn vragen gesteld of dit fenomeen niet vaker kan worden gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte; als voorbeeld werd het Oregon Experiment aangehaald.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat Rotterdam dit van de situatie laat afhangen; korte routes zouden namelijk niet altijd de meest veilige zijn.

Meer kerstsfeer in Rotterdam? Toon initatief

Dat is de conclusie die kan worden gesteld na het lezen van deze antwoorden. Op de website Rotterdamse Dromers verscheen eind december dit artikel, waarin werd aangegeven dat het in Rotterdam best wat gezelliger zou kunnen tijdens de kerstdagen en vanuit Volt werden vervolgens een aantal vragen gesteld.

Wat zou het college kunnen doen? En welke plekken zouden geschikt kunnen zijn?

Rotterdam kan in ieder geval meedenken en faciliteren, maar zal niet als eerste met de ideeën aankomen. Initiatieven moeten echt van de Rotterdammer komen.

Weet u trouwens hoe de stad er in 2023 met kerst uitzag? Deze video vonden wij online.

Schimmelproblemen in Rotterdamse woningen: het begrote bedrag in de Prestatieafspraken 2024-2025

De Rotterdamse corporaties geven in 2024-2025 ruim € 800 miljoen uit aan onderhoud.
Hiervan is bijna € 48 miljoen bestemd voor de aanpak van vocht, schimmel, loden leidingen,
asbest en brandveiligheid.

Veel corporaties pakken problematiek rondom o.a. vocht en schimmel aan wanneer zij deze op de
natuurlijke onderhoudsmomenten tegenkomen of naar aanleiding van meldingen. Hierdoor heeft
niet iedereen een vooraf opgestelde begroting voor vocht en schimmel. Het daadwerkelijk
besteedde bedrag ligt daarom in de praktijk aanzienlijk hoger.

Bovenstaande tekst komt uit de gemaakte Prestatieafspraken 2024-2025 die Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Rotterdam meer gezamenlijk op papier hebben gezet. In de beantwoording van gestelde vragen over klachten over schimmeloverlast in een aantal woningen in de wijk Feijenoord wordt verwezen naar het document.

De betreffende woningcorporatie Havensteder is al bezig met de klachten, maar mochten er mensen zijn die ook huren via deze corporatie: uw klachten kunt u hier melden.