Rotterdam The Hague Airport B.V. was bezig met het verkrijgen van een natuurvergunning.

Inmiddels heeft de minister van Natuur en Stikstof heeft aangegeven dat de vergunning niet nodig is.

Om de Natura 2000 gebieden te beschermen moet de jaarlijkse stikstofuitstoot wel worden doorgegeven.

De Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast is niet blij..